Blog

Závěr října 2018 byl věnován prezentaci kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS STERED na území Hlavního města Prahy a to hned na dvou konferencích pořádaných ekocentrem KONIKLEC týkajících se současnosti a budoucnosti projektů modrozelené infrastruktury a environmentální odpovědnosti za veřejný prostor na území Prahy.

Největší regionální setkání inovátorů v západočeské metropoli

Připravili jsme nové číslo firemních novin BRENSOVKY - SPECIÁL 2018, které jsou věnovány využívání odpadních surovin a cirkulární ekonomice v produktech BRENS.