Blog

Připravili jsme nové číslo firemních novin BRENSOVKY - SPECIÁL 2018, které jsou věnovány využívání odpadních surovin a cirkulární ekonomice v produktech BRENS.

Letošní dlouhé období letních a tropických dní spojených s malými srážkovými úhrny předkládá další účet klimatických změn a otázku zda jsme připraveni přizpůsobit se měnícímu se podnebí. Odpověď na danou otázku není. Není ani jednoduché ji nalézt. A už vůbec nebude jednoduché ji naplnit. Krajinu a přírodu nelze vrátit zpět a ani naráz vyléčit. A to...