Blog

BRENS NORTH AMERICA Int., dceřiná společnost, se aktivně podílela na fantastní expozici Unveiling Reversío, která vystihuje motto společnosti TRASSOLAR: pochopit jak lidé vnímají své prostředí a definují komfort, což umožňuje si s těmito parametry hrát při návrzích svých děl. Získané poznání pomáhá v každodenní práci rozvíjet koncepty vytvářející...

Povrch kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS - STERED, který byl instalován v srpnu letošního roku do tramvajové tratě v Ostravě - Karolině, je tvořen rostlinami rozchodníků rodu Sedum. Rostlinky rozchodníků byly položeny na plochu recyklátu ze syntetických průmyslových textilií automobilního průmyslu (potahové látky, koberce,...