Blog

Montáž kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS STERED tramvajové tratě na třídě SNP v Košicích se chýlí ke zdárnému konci. Na Zelený čtvrtek byla de-facto ukončena montáž jednotlivých dílců absorbérů v celém projektovaném úseku délky cca. 1 250 m dvoukolejné tratě a položen umělý koberec v projektovaném rozsahu. Nyní zbývá vysadit...

Je nám ctí býti partnerem letošního Česko-Slovenského plesu v pražském Obecním domě pořádaného u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa a 25. výročí vzniku samostatných států České republiky a Slovenské republiky.

V úterý, 30. ledna 2018 byla zahájena montáž kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS STERED v rámci modernizace tramvajových tratí ve městě Košice a to na Třídě SNP. Tramvajová trať je zde vedena v samostatném středovém tělese dráhy a mezi jednotlivými křižovatkami budou do obou kolejí vloženy absorbéry hluku s funkcí retence vody ze...