FIREMNÍ DEN / CORPORATE DAY /   JOURNEE DE LA CORPORATION /  FIRMENTAGКОРПОРАТИВНЫЙ ДЕНЬ

PROGRAM

DENNÍ AKCE - VÝSTAVIŠTĚ

Daily event - exhibition
 • 9,00 - 10,00    UVÍTACÍ DRINK / PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ
 • welcome drink / presentation of partners
 • 10,00 - 11,00    PROJEKT TRAM 1000 MM
 • project tramline for gauge 1000mm
 • 11,00 - 12,00    VEGETAČNÍ NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY
 • small noise bariers with vegetation
 • 13,00 - 14,00   PROJEKT NORTH AMERICA
 • project North America
 • 14,00 - 15,00   PROJEKT TRAM 1520 MM
 • project tramline for gauge 1520mm
 • 15,00 - 16,00   RETENČNÍ A VEGETAČNÍ PLOCHY INŽENÝRSKÝCH STAVEB
 • retention and vegetative areas of ingeneer´s constructions
 • 16,00 - 17,00    ANTIVIBRAČNÍ A PROTIHLUKOVÉ PRVKY V KOLEJI
 • antivibration and noise reducting parts in railtrack
 • 17,00 - 18,00    PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE NA NOSIČÍCH
 • railway crossing contructions on beams

VEČERNÍ PÁRTY - ČERTOVKA

evening party - Čertovka
 • 19,00              SLOVO ZAKLADATELE A VIZE 2030
 • speech of a founder and vision 2030
 • 19,15                20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 
 • 20 birthday of the company
 • 20,00 - ?        SPOLEČENSKÝ VEČER - ČERTOVKA / VEČER VYSTAVOVATELŮ 
 • social evening Čertovka 


Mám zájem o účast na firemním dnu BRENS dne 20.06.2018 a potvrzuji svoji registraci

REGISTRACE KONČÍ  10.6.2018 / Registration ends June 10, 2018

Vstup na večerní párty je možný pouze pro registrované nebo pozvané účastníky. BRENS EUROPE, a.s. si vyhrazuje právo z organizačních důvodů registraci účastníka odmítnout. 

Změna programu vyhrazena / Change of programme is reserved

Dress code: SMART CASUAL / CASUAL